جزوه دوره آموزشی نکات اجرایی تخریب بناهای فرسوده|34029283

دانلود جزوه دوره آموزشی نکات اجرایی تخریب بناهای فرسوده، در قالب pdf و در 53 صفحه، شامل: نحوه تخریب بناهای فرسوده و نکات اجرایی و ایمنی مرتبط آشنایی با بستر و مکانیک خاک و شرایط ژئوتکنیک تعریف گودبرداری، شتاخت موضوع و خطرات و تبعات احتمالی ناشی از گوجزوه دوره آموزشی نکات اجرایی تخریب بناهای فرسوده|34029283|ohf275355|نکات اجرایی تخریب بناهای فرسوده,جزوه نکات اجرایی تخریب بناهای فرسوده,تخریب بناهای فرسوده,نکات تخریب بناهای فرسوده,جزوه تخریب بناهای فرسوده,اصول تخریب بناهای فرسوده,نحوه تخریب بناهای فرسوده,تحقیق تخریب بناهای فرسوده

دانلود جزوه دوره آموزشی نکات اجرایی تخریب بناهای فرسوده،

در قالب pdf و در 53 صفحه، شامل:


نحوه تخریب بناهای فرسوده و نکات اجرایی و ایمنی مرتبط

آشنایی با بستر و مکانیک خاک و شرایط ژئوتکنیک

تعریف گودبرداری، شتاخت موضوع و خطرات و تبعات احتمالی ناشی از گودبرداری غیراصولی، ضوابط ایمنی و حقوقی مرتبط با آن

بررسی علل تغییرشکل های دیواره و کف گود و ایمنی ساختمان های مجاور

مروری بر ریزش های ساختمانی و گود حادث شده

آشنایی با اجرای روش های مختلف پایدارسازی گود از قبیل: اجرای سازه نگهبان با شمع ریز درجا یا کوبیدن، به طریق خرپایی، مهار متقابل، دوخت به پشت موقت و دائم

محافظت در برابر رطوبت

بازدید عملی