جزوه دوره آموزشی آشنایی با SPSS|34036257

دانلود جزوه دوره آموزشی آشنایی با SPSS، در قالب pdf و در 151 صفحه، شامل: تحلیل آماری (Statistical Analysis) واژه های کلیدی در آمار طرز محاسبه صدک ها برای هر یک جزوه دوره آموزشی آشنایی با SPSS|34036257|ohf275355|آموزش spss,آموزش spss به زبان ساده,آموزش spss 20,آموزش spss 22,جزوه آموزش spss,دوره آموزش spss,دانلود جزوه آموزش spss,کتاب آموزش spss,دانلود کتاب آموزش spss,راهنمای آموزش spss,راهنمای spss,جزوه راهنمای spss

دانلود جزوه دوره آموزشی آشنایی با SPSS،
در قالب pdf و در 151 صفحه، شامل:

تحلیل آماری (Statistical Analysis)
واژه های کلیدی در آمار
طرز محاسبه صدک ها برای هر یک از گروه ها
واژه های کلیدی در آمار
نماد E در خروجی SPSS
طرز تبدیل یک متغیر
طرز کدگذاری مجدد یک متغیر
طرز گرد کردن اعداد
طرز تبدیل متغیر string به متغیر Numeric
نمودارهای مستطیلی (BoxPlot)
طرز تسلیم نمودار مستطیلی
طرز ترسیم نمودار ستونی برای مقایسه دو متغیر
مقیاس های اندازه گیری
انواع متغیرها
طرز انتخاب تعداد خاصی از نمودارها با ویژگی مشخص
طرز خواندن یک فایل excel در spss
طرز تهیه الگوی یکسان برای متغیرها
و ...