جزوه آموزشی مديريت كيفيت و بهره وري دوره كارشناسي ارشد|39014924

auto;line-height:normal"> B Yekan;mso-ascii-font-family:Verdana;mso-fareast-font-family:Times New Roman; mso-hansi-font-family:Verdana;color:blue;background:whiجزوه آموزشی مديريت كيفيت و بهره وري دوره كارشناسي ارشد|39014924|ohf275355|تعریف کیفیت , سلسله مراتب کیفیت , نکات 14 گانه دمینگ درزمینه کیفیت , مدیریت کیفیت , هشت اصل مدیریت , بهره وری , چرخه بهره وری , کایزن , مودا , مدیریت کیفیت جامع , هزینه های کیفیت , FMEA , QFD , 5S, شش سیگما , طراحی آزما,,,

جزوه مديريت كيفيت و بهره
وري دوره كارشناسي ارشد-دكتر اميرعباس شجاعي - استاديار دانشگاه آزاد اسلامیفایل اصلی جزوه
آموزشی :
PDFحجم فایل زیپ : 535 KBتعداد کل صفحات
: 50 صفحهفهرست مطالب این جزوه
شامل موارد ذیل می باشد :تعریف کیفیتسلسله مراتب کیفیتنکات 14 گانه دمینگ
درزمینه کیفیتمدیریت کیفیتهشت اصل مدیریتبهره وری چیستچرخه بهره وریکایزنمودامدیریت کیفیت جامعهزینه های کیفیتFMEAQFD5Sشش سیگماطراحی آزمایشهامدل کارت امتیازی
متوازنمدیریت استراتژیک