دوره آموزشی آشنایی با پمپها وسرویس ونگهداری آنها|40061804

این محصول دوره آموزشی پمپ است که در 74 صفحه و در قالب فایل ورد و تصویر ارائه شده استمسائل ارائه شده در این آموزش در زیر آورده شده است مروری بر مکانیک سیالاتانوادوره آموزشی آشنایی با پمپها وسرویس ونگهداری آنها|40061804|ohf275355|پمپ,آموزش پمپ,تعمیر ونگهداری پمپ,تعمیرات پمپ,همه چیز در مورد پمپ,کاربرد پمپ,پروژه پمپ,تحقیق پمپ,پمپ و کاربردهای آن,دوره آموزشی پمپ,آموزش پمپ,دانلود آموزش کامل پمپ,دانلود آموزش پمپ ها,همه چیز در مورد پمپ ها,پم گریز از مرکز,مبانی پمپ,انواع پمپ,PUMP PARAMETER,دانلود پروژه پمپ,دانلود تحقیق کامل پمپ,منحنی مشخصه,منحنی مشخصه پمپ,راناین محصول دوره آموزشی پمپ است که در 74 صفحه و در قالب فایل ورد و تصویر ارائه شده استمسائل ارائه شده در این آموزش در زیر آورده شده است

مروری بر مکانیک سیالاتانواع فشارقانون پاسکالارتباط میان فشار و ارتفاعانواعهدتعریف افت فشارتعریف کاویتاسیونNPSHهد مکش مثبت خالص

تلمبه ها
محاسبه قدرت تلمبه ها
تلمبه های متناوب
تلمبه های گریز از مرکز
منحنی مشخصه
ضربه
کمترین مکش خالص

تعریف پمپ

اساس مكش پمپ ها

انواع پمپ ها

محفظه آببندی (stuffing box)رینگ تعادلصدای پمپ هاكنترل نویزدسته بندی پمپ هاپمپ ها با جابه جایی مثبت از نظر ساختمانپمپ های با جا به جایی ثابتپمپ های دنده ایGear Pumpپمپ های گوشواره ایLobe Pumps

پمپ های ژیروتورGerotor Pumps

پمپ های پیچی Screw Pumps

پمپ پیستونیPistonPumps

طرز عمل پمپ پیستونی

پمپ های تیغه ایVanePumps

پمپ های پره ای

پمپ های پیستونی شعاعی (Radial piston pumps)

پمپ های پلانچر (Plunger pumps)

پمپ های سانتریفوژ( CENTRIFUGALPUMPS )

راندمان پمپ ها (Pump performance)