پاورپوینت تصفیه فاضلاب بیمارستان به روش لجن فعال|40093187

در 14اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx انواع فاضلاب 1- فاضلاب خانگی 2- فاضلاب کشاورزی 3- فاضلاب صنعتی 4- فاضلاب شهری 5- فاضلاب بیمارستانی فاضلاب بیمارستانیپاورپوینت تصفیه فاضلاب بیمارستان به روش لجن فعال|40093187|ohf275355|تصفیه فاضلاب بیمارستان به روش لجن فعال, روش لجن فعال,تصفیه فاضلاب بیمارستان ,تصفیه فاضلاب ,تحقیق تصفیه فاضلاب ,مقاله روش لجن فعال,پاورپوینت تصفیه فاضلاب بیمارستان به روش لجن فعال,دانلود پاورپوینت تصفیه فاضلاب بیمارستان به روش لجن فعال

در 14اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx


انواع فاضلاب

1- فاضلاب خانگی

2- فاضلاب کشاورزی

3- فاضلاب صنعتی

4- فاضلاب شهری

5- فاضلاب بیمارستانی


فاضلاب بیمارستانی :

این نوع فاضلاب باتوجه به عمومی یاخصوصی بودن فعالیت بیمارستان طبقه بندی میشود. وازآنجائیکه فاضلاب بیمارستان خودیک دسته خاصی ازطبقه بندی راتشکیل میدهد،امابسته به نوع فعالیت یک بیمارستان میتوانیم فاضلاب بهداشتی وشهری ودربعضی مواقع به فاضلاب صنعتی ودرمواقع محدودتربه فاضلاب خطرناک تقسیم بندی کرد. بطورمثال: بیمارستانهای عمومی که تعدادشان نیززیاداست میتواندعامل تولیدکننده فاضلاب شهری وکمی باغلظت BODبالاترومیکروارگانیسمهاوپاتوژنهای خطرناکتر ظاهرشوند.امادریک بیمارستان تخصصی شیمی درمانی، دیگرنمی توان فاضلاب این مرکزرافاضلاب شهری دانست بلکه تمهیدات خاصی برای تصفیه فاضلاب دراین مراکز بواسطه استفاده ازموادشیمیایی باید اندیشید.


مراحل تصفیه فاضلاب همراه با تصویر


آشغالگیر و حوضچه پمپاژ