كارآموزی آب و فاضلاب اداره آب و فاضلاب شهرستان بهشهر|40109608

مقدمه : آب ژاوال در سال 1950 اولین بار در كشور سوئد با آغاز تكنولوژی كلرزن های جهان برای گند زدایی آب شرب بكار گرفته شد . سپس آب ژاوال در كشورهای اروپای شرقی ، كارآموزی آب و فاضلاب اداره آب و فاضلاب شهرستان بهشهر|40109608|ohf275355|كارآموزی آب وفاضلاب اداره آب و فاضلاب شهرستان بهشهر,دریچه های بازدید,آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات

مقدمه :

آب ژاوال در سال 1950 اولین بار در كشور سوئد با آغاز تكنولوژی كلرزن های جهان برای گند زدایی آب شرب بكار گرفته شد . سپس آب ژاوال در كشورهای اروپای شرقی ، ژاپن و سنگاپور برای آب لوله كشی مورد استفاده قرار گرفت .

در ایران اولین بار آب ژاول را با نام محصول وایتكس توسط دكتر خطیبی به بازار عرضه شد . آب ژاول رایج ترین ماده ای است كه از آن به عنوان سفید كننده استفاده می شود . عامل اصلی و شور در آب ژاول عیپوكلریت سدیم (nacl) می باشد ، هیپوكریت سدیم تركیبی فوق العاده قوی است كه در حد خیلی كمی از آن (5درصد را در آب حل می كنند و با نام های مختلف به عنوان سفید كننده به بازار عرضه می شود، آب ژاول خاصیت ضد عفونی كنندگی د اشته زیرا یك سفید كننده كلر دار می باشد . محلول هیپوكلریت سدیم ناپایدار است و در مجاورت نوروگرمایون تا oc تجزیه شد ،اكسیژن آزاد می كند و نتیجتا از شدت عمل آن كاسته می شود و به همین دلیل باید در ظرف مات و دور از نور نگهداری شود و لذا بهتر است از محلولهای تازه آن استفاده شوند زیرا در اثر ماندگی بسیار تجزیه می شود .

تشكر و قدردانی :

در این جا لازم می دارم از گروه عمران به ویژه استاد گرانقدر جناب آقای مهندس ایرانیخواه و همچنین ریاست محترم آب و فاضلاب شهرستان بهشهر جناب آقای مهندس نجفی و همچنین از ریاست محترم دفتر ارتباط صنعت كه باعث ارتباط بین دانشگاه و صنعت گردیده تقدیر و تشكر می نمایم .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

تشكر و قدردانی 2

فصل اول

آشنایی كلی با مكان كارآموزی

فصل دوم

ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی كارآموز 5

فصل سوم

آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات 6

مزایای بهره برداری از آب ژاول 7

معایب بهره برداری از آب ژاول 7

روشهای تزریق آب ژاول 8

تصفیه آب 11

دریچه های بازدید 18

نتیجه گیری 21

تصاویر همراه با توضیحات 22

فصل اول :

آشنایی كلی با مكان كارآموزی

اداره آب و فاضلاب بهشهر كه زیر مجموعه آب و فاضلاب استان مازندران می باشد . كه از سال 73 از سازمان آب منطقه ای جدا و به صورت سازمانی مستقل به نام آب و فاضلاب شكل گرفته است .

این شركت دارای دو طبقه می باشد كه طبقه اول آن در قبل از انقلاب ساخته شده كه منبع آب شرب شهرستان بهشهر نیز می باشد ودر طبقه ی بالایی آن ساختمان اداری واقع می باشد .

فصل دوم :

ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی كارآموز

در طول دوران كارآموزی اینجانب در قسمت تصفیه خانه آب و فاضلاب بهشهر مشغول به كار و كسب تجارب بودم .

فصل سوم :

آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات

در این جا آموخته های خود را كه حاصل دو و نیم ماه كسب تجارب بوده را به صورت گزارش مختصری به حضور شما تقدیم می دارم .

اگر مسلمان فقط یك دنیا را داشته باشد به بهداشت خود و محیط خود می پردازد.

‹‹ ژوزف ماكب كاب جهانگرد و اسپانیایی، كتاب عظمت مسلمین در اسپانیا دوران تفتیس و عقاید››

آب شرب ایران در انتظار خلاقیتی نوین در صنعت كلرنیاسیون است ، آب شربی كه با انواع آلاینده های شیمیایی و بیولوژیكی همزمان با افزایش روند رو به تزاید جمعیت در آستانه بحران كیفی قرار گرفته و سلامتی انسان را در آغاز قرن بیست و یكم به خطر انداخته است .

در راستای محور اصلی تصفیه خانه های آب شرب شهر بهشهر می توان توسط كلرنیاسیون آب ژوال و كاربرد آن در گند زدایی آب آشامیدنی بعنوان یك تجربه موفق مطرح شده است . آب ژوال رایج ترین سفید كننده ایست كه ماده اصلی آن هیپوكلریست سدیم می باشد .

استقرار سیستم آب ژوال بصورت اتوماتیك با سیستم آلارم و بدون نیاز به اپراتور ،استفاده از سیستم ثقلی بدون صرف انرژی برق،كاربرد انژكتور ،ایجاد خلاء در خط رانشی بدون نیاز به كلرنیاتور از دستاوردهای مهم این طرح بود و نهایتا بررسی نتایج آنالیز در شیمیایی و كلرسنجی درمحدوده استاندارد با تعیین كلر فعال و سود اضافی نگرانی درخصوص افزایش Na+ را مرتفع ساخت و با تدوین فرصت های نظرسنجی در بین 100 متشرك و اظهار رضایت شهروندان از عدم تغییرات طعم آب جایگزین مناسبی برای گاز لكر شناخته شد .

مزایای بهره برداری از آب ژاول:

1- عدم نیاز به آموزش نیروی انسانی

2- عدم نیاز به اقدامات خاص قبل از بهره برداری

3- در دسترس بودن كارخانجات آب ژوال در خراسان

4- پیشگیری از مخاطرات جانبی به هنگام انتقال

5- امكان استفاده از اماكن دور از دسترس

6- سهولت استفاده از آب ژاول جهت شستشو وگند زدایی

معایب بهره برداری از آب ژوال

1- مشكلات ناشی از انتقال جابجایی آب ژاول

2- در زمان محدود آب ژاول (معمولا در تابستان كمتر از 2 ماه درصد خلوس از 14 به 5 تقلیل می یابد )

3- خوردگی اتصالات فلزی در محدوده ایستگاه ژاول خصوصا خطوط تزریق.

روشهای تزریق آب ژاول:

1- بصورت ثقلی

2- تزریق نیمه اتوماتیك

3- تزریق تمام اتوماتیك

4- با استفاده از انژكتور بدون نیاز به كلرنیاتور

كاروش اول یا ثقلی در تصفیه خانه بهشهر استفاده می شود كه بصورت دستی و ثقلی بدون نیاز به كلرنیاتور به مخزن تزریق می گردد اگرچه این روش با صرف هزینه كمتری انجام می شود اما از حداقل قابلیت اطمینان برخوردار بوده و نیاز به مراقبت های شدید اپراتور می باشد و هزینه های دستمزد را نیز بالا می برد .

آبرسانی در شهرستان بهشتر ابتدا توسط چشمه عمارت انجام شده است كه مردم به وسیله جوبهای آبی كه توسط چشمه عمارت واقع در قسمت جنوبی شهر زیر كوه قرار داشته استفاده می نموده اند .در حدود 400 سال پیش شاه عباس صفوی با ساخت چشمه عمارت آب را توسط سه كانال به سه آب انبار ساخته شده انتقال می داده و مردم از این كانالهای سرباز ساخته شده از آجر و ملات و نیز آب انبار كه در سه نقطه شهر بوده تامین می شده است .

این روند ادامه داشته تا حدود 80 سال پیش با ساخت كارخانه چیت سازی اولین مخزن بتنی توسط مهندسان آلمانی كه سازنده كارخانه چیت سازی بوده اند در محوطه چشمه عمارت ساخته شده است كه هنوز هم قابل بهره برداری می باشد .

همین مهندسان آلمانی دروسط ساختمان آب چشمه عمارت كه در وسط عمارت می جوشیده مخزن بتنی 30m3 ساخته اند و توسط یك لوله 2 اینچ بصورت ثقلی آب را به مخزن بتنی ساخته شده در همان محوطه در فاصله 30m انتقال می دادند و آنگاه توسط یك لوله از بست 150 میلیمتر به كارخانه چیت سازی كه در فاصله حدود 4 كیلومتری می باشد انتقال می دادند كه در این مسیر شیرهای عمومی نصب شده و مردم از آن استفاده می كردند باید گفت این اولین شبكه آبرسانی درشهر بهشهر بوده است .

شهر بهشهر هم اكنون با اشتراك حدود 22000 مشترك و تولید آبی حدود 900.000 متر مكعب در ماه تامین آب شرب انجام می گردد و پرت شبكه حدود 28% می باشد و طول شبكه آبرسانی بهشهر با شبكه كمتر از 80 میلیمتر km66 وبزرگتر از 80 میلی متر km155 می باشد و خط انتقالی برابر 63 كیلومتر تامین می گردد .

هم اكنون تامین آب شرب بهشهر بدلیل كاهش دبی چشمه در حدود 35lit/s و هم چنین با 10 حلقه چاه در بهشهر كه بدلیل ضعیف شدن سفره های آب شهر و پیشروی آب شور كیفیت آنان نیز كاهش پیدا كرده است .

در نتیجه تامین آب شرب هم اكنون 50% درصد آن توسط 5 حلقه چاه كه در شهر نكا حفر گردیده و توسط خط انتقالی بقطر 60m با بهشهر انتقال پیدا می كند كه دراین راستا واحدهای صنعتی موجود در حاشیه دریای خزر و روستای مسیر تامین می گردد .

بهشهر با 13 باب مخزن به حجم 15 هزار متر مكعب جهت تامین آب شرب شهر تامین می شود .

مشكل عمده دراستفاده از چشمه عمارت این بوده كه در مواقع بارندگی شدید بدلیل نفوذ آبهای سطحی بداخل حوزه چشمه باعث می شد چشمه گل آلود گردد و این گل آلود بودن چشمه یك هفته به طول می انجامید كه در این زمان مردم شهر با مشكل مواجه می شدند و هیچ جایگزینی وجود نداشت كه در حدود 40 سال پیش شهردار وقت با حفر چند حلقه چاه وایجاد خطوط انتقال و خازنی سنگی در محوطه چشمه عمارت شروع به واگذاری انشعاب نموده است ولی كماكان بزرگترین منبع تامین آب شهر همین چشمه بوده كه 60ht/s دبی داشته است به همین دلیل در حدود 35 سال پیش تصفیه خانه آب بهشهر با دبی حدود 30lit/s جهت تصفیه آب چشمه عمارت ساخته شده است و نحوه كار بدین صورت است .

تصفیه آب

مرحله اول : زاج یا آلوم به فرمول سولفات آلومینیوم با 18 مولكول آب بعنوان منعقد كننده متعارف جهت كدورت آب های سطحی و زیرزمینی بكار می رود . با توجه به اینكه ماده بعنوان منعقد كننده موجب خنثی شدن بار ذرات كلوئید می شود و موجب ته نشینی آنها می شود جهت عملكرد بهتر این ماده از آهك بعنوان یك تركیب جهت قلیالیت لازم برای عملكرد بهینه آلوم بكار می رود . یعنی در محیط قلیایی آلوم بهتر عمل منعقد سازی می نماید .

هیدروكسید آلومینیوم آلوم (سولفات آلومینیوم)

وقتی آلوم وارد آب می شود بایستی در زمانی كوتاه مثلا باید به تمام پیكره آب پخش می شود (جهت اطمینان كوآگولاسیون(لختگی)یكسان)

-ابتدا: اختلاط سریع جهت انجام یكسان انعقاد(حركت سریع میكسر)

-دوم: لخته سازی كه د راین عمل آب بطور آرام بهم زده می شود تا لخته های درشت ایجاد می شود .

- سوم : ته نشین : میكسر قطع می شود تا زمان داده می شود و ته نشین انجام گیرد.

سپس آب ذلال از بالا خارج می شود .

زمان مانده دو ساعت است یعنی آبی كه در ابتدا وارد مخزن شده تا آلوم تركیب شده تا زمان خروج از حوضچه دو ساعت باید زمان داده شود .

مرحله دوم : یك سری لخته بعلت سبك و ریز بودن در مدت زمان ته نشینی در نظر گرفته شده در حوضچه ته نشینی ،ته نشین نمی شود .

همچنین یك سری ذرات كلوئیدی وجود دارند كه وارد واكنشهای انعقاد و لخته سازی نشده اند لذا جهت حذف این عامل كدورت فرایند بعدی كه صافی می باشد .

در صافی انواع مختلف وجود دارند صافی های شنی كند ؛ كن و صافیتهای تحت فشار

صافی تحت فشار: این صافی برای دبی های بالا و زمان كوتاه و در مكانهای كه زمین به اندازه كافی نداریم استفاده می شود.

-صافی تحت فشار: یا قائم یا افقی اند .

آب از بالا با فشار وارد می شود ،اصلاح داخل خلل و فرج سیلیس گرفته می شود آب صاف شده از زهكش زیر فیلتر خارج می شود .

فشار گیج گم می شود افت زیاد می شود ،دبی خروجی هم كم می شود .

با عمل شتسشوی معكوس بایستی انجام شود تا راندمان به حالت اولیه برگردد.

مرحله سوم: در این مرحله آب استاندارد شده ، كدورت حذف شده ولی سختی بالاست .

یعنی در آب كاتونیهای كلسیم و منیزیم بیش از حد استاندارد وجود دارد پس بایستی حذف شود كه بوسیله رزینها كه واحدی بعنوان تبادل یونی انجام می گیرد حذف می شود.

كلسیم و منیزیم را می گیریم و سدیم پس می دهند .

بعد از اینكه ظرفت تبادل رزینما كم شد بوسیله نمك سدیم رزینها را احیا می كنند .

یعنی در حوضچه ایحا رزینمها بهمراه نمك سدیم مخلوط می شود و كلسیم و منیزیم موجود در رزین با سدیم نمك مبادله می شود و لذا رزین احیا می شود یعنی دوباره زنده می شود و آماده بكار.

در حال حاضر آب كمی بو و طعم دارد برای حذف طعم و بو احتمالی موجود در آب از فرایند از كربن فعال یا كربن استفاده می شود .

مواد آلی عموم موجب بو و طعم و مواد معدنی موجب طعم در آب می شود .

ذغال بصورت گرانول (دانه دانه)در آب ریخته می شود .

با گسترش و توسعه روز افزون جمعیت شهرها ، روستاها و محدودیت منابع تامین آب موجود كمیت و كیفیت منابع آب مورد استفاده پاسخگوی نیازمندیهای حال و آینده اجتماعات شهری و روستایی نیست بنابراین لازم است برای تامین آب شرب مصرفی در جستجوی منابعی دهها كیلومتر دورتر از محل های مصرف بود و آب را با هزینه ای گزاف و بطریقی مناسب به محل مصرف انتقال داده پراكندگی روستاها ، كاهش آب چشمه ها و رودخانه ها نیاز روز افزون روستائیان ،كشاورزان و عشایر منطقه به آب شرب موجب گردیده ‹‹ آب›› از یك كالای مصرفی به كالایی با ارزش و سرمایه ای تبدیل گردد .

به همین دلیل خطوط انتقال آب كه از داخل زمینهای كشاورزی و مراتع عبور می نماید و مخازنی كه در مسیر خطوط انتقال ساخته می شوند همواره دستخوش دست كاری و نابسامانی قرار گرفته اند .بررسی های انجام شده از مجتمع های بزرگ آبرسانی نشان داده است كه دسترسی افراد غیر به شیرآلات تنها از سر كنجكاوی نه سوءنیت ، سالانه صد ها میلیون ریال خسارت مادی به هر یك از مجتمع های آبرسانی وارد كه با تحمل مشكلات و صرف هزینه قابل جبران است اما خلل در روند جریان اب نارضایتی مشتركین و كاهش اعتماد جامعه مخاطب از مصادیق بارز خسارت های معنویت كه به راحتی قابل جبران نیست .

اجزای حوضچه های شیرآلات خطوط انتقال و شبكه های توزیع آب.

حوضچه های شیرآلات اتاقكهایی هستند كه به منظور حفاظت و دسترسی به شیرآلات قطع و وصل انشعابات با تخلیه هوا و رسوب در طول خطوط انتقال و شبكه های توزیع آب ساخته می شوند . این حوضچه ها بطور عمده از نوع بتن مسلح و بسته به نوع و قطر شیرآلات و تاسیسات موجود در آنها دارای اشكال و ابعاد مختلفی می باشد . این حوضچه ها مطابق شكل شماره 2 بطور ساده به صورت یك چهار دیواری می باشند كه معمولا بسته به مورد با سقف غیر یكپارچه و قابل حمل یا سقف یكپارچه و غیر قابل حمل اجرا می شوند .

اجزای حوضچه های شیرآلات عموما عبارتند از :

1- سازه بتنی كف و دیواره

2- سقف بتنی

3- دریچه بازدید و پلكان

4- تجهیزات مكانیكی و شیرآلات داخل حوضچه

5- لوله های زهكشی كف و هواكش سقف

اصول طراحی حوضچه های شیرآلات خطوط انتقال ،شبكه های توزیع آب :

بطور كلی در طراحی حوضچه ها سه هدف ذیل بایستی برآورده شود :

- عملكرد مطلوب با بهره برداری مناسب: به معنای انجام وظیفه حوضچه بطوریكه اهداف در نظر گرفته شده در طرح هیدرولیكی پروژه را برآورد و در زمان بهره برداری نیز دچار خدشه و نقصان شود . در این هدف نحوه معماری ،چیدمان ،استقرار اجزاء تشكیل دهنده حوضچه ،نوع و قطر شیرآلات تعیین می گردد.

- ایمنی ومقاومت : به معنای خدشه دار نشدن پایداری و مقاومت حوضچه در برابر بارهای وارده در این هدف ضخامت اعضا سازه ای میزان آرماتورها وسایر الزامات سازه ای تامین می گردد .

- پایداری و دوام : به معنای حفظ معیارهای مربوط به دوام و طول عمر حوضچه .

در این هدف مواردی چون كنترل عرض ترك ، كنترل تغییر شكلها ، تراكم و توپری بتن و مسایل خوردگی و غیره مورد بررسی قرار می گیرد .

دریچه های بازدید در حوضچه های شیرآلات:

یكی از اجزاء مهم در تامین اهداف عملكرد مطلوب با بهره برداری و پایایی یا دوام می باشد این درچه ها از لحاظ دسترسی آسان افراد مسئول به داخل حوضچه ،نگهداشت حوضچه از ورود آبهای سطحی و بارندگی ، ورود اشیاء و جانداران به داخل حوضچه حائز اهمیت می باشد .

طبق مشخصات فنی عمومی كارهای آب و فاضلاب (نشریه شماره 303 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی كشور) در طراحی و احداث حوضچه های شیرآلات باید نكات عمومی ذیل مورد توجه قرار گیرد:

- آب بندی سقف و دیواره حوضچه تامین گردد.

- دریچه بازدید ورود و خروج و پله های دسترسی مستقیما روی لوله و شیرآلات قرار داده نشود .

- ابعاد حوضچه به نحوی انتخاب گردد كه علاوه بر ایجاد فضای لازم برای ایستادن وحركت افراد نصاب ،فاصله مناسب برای باز و بسته نمودن پیچها و مهره ها و گردشی ابزار كار وجود داشته باشد .

- امكان خارج نمودن بزرگترین قطعه شیرآلات ومتعلقات ازداخل حوضچه برای مراحل بعدی در نظر گرفته شود .

دریچه های بازدید

دریچه های بازدید حوضچه های مخازن، شیرآلات و فشار شكن ها یكی از اجزاء مهم در تامین اهداف عملكرد مطلوب بهره برداری در خطوط انتقال و شبكه های توزیع آب می باشند .

این دریچه ها از لحاظ دسترسی آسان برای افراد مسئول ، جلوگیری از ورود آبهای باران و سطحی دسترس افراد غیرمسئول به شیرآلات ، جلوگیری از ورود اشیاء و جانداران به داخل حوضچه ها حائز اهمیت می با شد.