پاورپوینت تصفیه پیشرفته فاضلاب (حذف فسفر)|40216661

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش) قسمتی از متن پاورپوینت : تعداد اسلاید : 61 صفحه تصفیه پیشرفته فاضلاب (حذف فسفر) منابع ورود فسفر به فاضلاب *صنایع مختلف * منابعپاورپوینت تصفیه پیشرفته فاضلاب (حذف فسفر)|40216661|ohf275355|دانلود پاورپوینت تصفیه پیشرفته فاضلاب (حذف فسفر),بررسی تصفیه پیشرفته فاضلاب (حذف فسفر),پاورپوینت جامع و کامل تصفیه پیشرفته فاضلاب (حذف فسفر),کاملترین پاورپوینت تصفیه پیشرفته فاضلاب (حذف فسفر),پکیج پاورپوینت تصفیه پیشرفته فاضلاب (حذف فسفر),مقاله تصفیه پیشرفته فاضلاب (حذف فسفر),تحقیق تصفیه پیشرفته فاضلاب (حذف فسفر)

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 61 صفحه

تصفیه پیشرفته فاضلاب (حذف فسفر) منابع ورود فسفر به فاضلاب *صنایع مختلف
* منابع رواناب غیر نقطه ای
*تر كیبات دتر جنت فسفر دار
*استفاده از كود های شیمیایی فسفر دار استراتژی انتخاب سیستم مناسب در حذف فسفر توصیف استراتژی
داده های مربوط به پایش و اطلاعات مورد نیاز
راهكار های قابل اجرا در حذف فسفر
انتخاب سیستم مناسب توصیف استراتژی
تعیین استاندارد های مربوط به حدود مجاز فسفر در خروجی سیستمهای تصفیه
غربال کردن روشهای مختلف با توجه به معیار ها
در هر مرحله از فرایند انتخاب٬ سیستمهای مختلف از نظر معیار های خاصی مورد مقایسه قرار می گیرند .
در هر مرحله مزایا و معایب روشهای مختلف تصفیه ذکر و باهم مقایسه می شوند.

نکته : در مجموع مفید بودن این استراتژی بستگی به میزان دقت اطلاعات اولیه دارد مهمترین فاکتور ها در انتخاب سیستم مناسب حذف 1-میزان حذف مورد نیاز
2- حجم و ابعاد تاسیسات
3-اثر فرایند بر فرایند های دفع و حمل و نقل لجن
4-بررسی نیاز موقت و دائمی بودن حذف فسفر
5- هزینه کل
6-اثر فرایند بر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات داده های مربوط به پایش و اطلاعات مورد نیاز -اطلاعات مورد نیاز برای سیستمهای جدید
-اطلاعات مورد نیاز برای سیستمهای موجود
اطلاعات مورد نیاز برای سیستمهای جدید الف) ملزومات خروجی تصفیه خانه

* برای سیستمهای جدید التاسیس اولین قدم در ارزیابی فرایند های حذف فسفر = تعیین استاندارد فسفر در فاضلاب خروجی ا زفرایند تصفیه
* تعیین یا وضع استانداردهای مربوط به مقادیر فسفر خروجی به صورت روزانه ٬ هفتگی ٬ ماهانه و در صورت ممکن به صورت فصلی
* تعیین استاندارد های مربوط به پارامتر های BOD5 ٬ TSS ٬ PH ٬NH4-N و نیتروژن کل برای خروجی

نکته : ضرورت حذف آمونیا ک یا نیتروژن کل از خروجی اثر عمده ای بر انتخاب فرایند حذف فسفر دارد. اطلاعات مورد نیاز برای سیستمهای جدید ب) مشخصات فاضلاب
- بعد از تعیین محدودیتها و استانداردها مقادیر تمامی پارامترهایی که برای آنها استاندارد تعریف شده است طی آنالیز های مختلف تعیین می شوند.
- آگاهی از مشخصات فاضلاب در رسیدن به انتخاب بهترین سیستم و طراحی دقیق آن حایز اهمیت بسیار می باشد.
- اندازه گیری PH و قلیاییت بایستی در محل تعیین شود.
- قلیائیت را می توان از روی قلیاییت منابع آب سرویس دهنده به منابع تولید کننده فاضلاب به دست آورد.
اطلاعات مورد نیاز برای سیستمهای جدید ج) سایر اطلاعات مورد نیاز
- گزینه های مختلف دفع لجن
- مشخصات منطقه از نظر حضور صنایع
- محل و ابعاد تصفیه خانه زمین موجود و در دسترس
- دوره طرح تاسیسات
- دسترسی به مواد شیمیایی و هزینه مربوط به آنها اطلاعات مورد نیاز برای سیستمهای جدید نکته : در مناطق روستایی به دلیل کم بودن حجم تاسیسات و مشکلات مربوط به لجن گزینه های گوناگونی از روشهای تصفیه را می توان استفاده کرد.
نکته : روشهایی شیمیایی معمولا به فضای کمتری نیاز دارند و لی هزینه های مربوط به بهره برداری و نگهداری از بیشتر است.
نکته : روشهای بیولوزیکی به فضای بیشتر و به مراتب به دقت و توجه بیشتری در بهره برداری و نگهداری نیاز دارد.
نكته : تولید لجن یک فاکتور حائز اهمیت در انتخاب سیستمهای حذف می باشد و بایستی در برآورد هزینه های مر بوط به سیستم در نطر گرفته شود. اطلاعات مورد نیاز برای سیستمهای جدید دوره طرح متعارف در طراحی سیستمهای حذف فاضلاب 20 سال می باشد
نکته : روشهای شیمیایی برای دوره های طرح کوتاه مدت اقتصادی تر هستند.
نکته : روشهای بیولوژیکی هزینه بالاتری داشته و برای دوره های ظرح طولانی توجیه اقتصادی دارند.

تفکیک مشترکین فاضلاب به خانگی ، صنتعی ، تجاری

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.