جزوه کامل تصفیه آب|40216752

فهرست فصل اول تصفیه آب مقدمه مروری کوتاه بر تاریخچه تصفیه آب خصوصیات آب آشامیدنی ویژگی های فیزیکی آب اشامیدنی ویژگی های شیمیایی آب آشامیدنی ویژگی های بیولوژیکی جزوه کامل تصفیه آب|40216752|ohf275355|جزوه کامل تصفیه آب,تصفیه آب,مروری کوتاه بر تاریخچه تصفیه آب,خصوصیات آب آشامیدنی,ویژگی های فیزیکی آب اشامیدنی,ویژگی های شیمیایی آب آشامیدنی,ویژگی های بیولوژیکی آب آشامیدنی,خصوصیات آبهای سطحی,خصوصیات آبهای زیرزمینی,مصرف آب,عوامل موثر بر مصرف آب شهری,انتخاب محل تصفیه خانه,مراحل مختلف تصفیه آب

فهرست
فصل اول
تصفیه آب
مقدمه
مروری کوتاه بر تاریخچه تصفیه آب
خصوصیات آب آشامیدنی
ویژگی های فیزیکی آب اشامیدنی
ویژگی های شیمیایی آب آشامیدنی
ویژگی های بیولوژیکی آب آشامیدنی
خصوصیات آبهای سطحی
خصوصیات آبهای زیرزمینی
مصرف آب
عوامل موثر بر مصرف آب شهری
انتخاب محل تصفیه خانه
مراحل مختلف تصفیه آب
آبگیر intake
آشغالگیر screen
تصفیه شیمیایی مقدماتی Pretreatment of chemical
ته نشینی مقدماتی Sedimentation
توریهای آبهای سطحی Strainers for surface water
هوادهی Aeration
انعقاد و لخته سازی Coagulation & Flocculation
کاهش سختی آب Softening of water
فصل دوم
روش های تصفیه آب
مقدمه
تصفیه آب به روش سیستم های تبادل یونی
سیستم های تبادل یونی به عنوان سختی گیر
سیستم های تبادل یونی برای تولید آب با درجه خلوص بالا
دامنه کاربرد تکنولوژی تبادل یونی
تصفیه آب به روش سیستم نانو فیلتراسیون
تصفیه آب به روش EDI
معایب روش EDR
مزایای روش EDR
تصفیه آب به روش سیستم اسمز معکوس RO
مقدمه
پیشینه تاریخی اسمز معکوس
تکامل اسمز معکوس
کاربرد اسمز معکوس
ممبران
نقش و اهمیت کاربرد ممبران ها در صنعت تصفیه آب
انواع ممبرانها
نانوفیلتراسیون
اولترافیلتراسیون
انواع ممبران ها از لحاظ جنس
ممبرانهای پلیمریآلی
ممبرانهای غیرآلی
انواع ممبران ها از لحاظ مدول
ممبران های لوله ای Tubular Membrane
ممبران های مارپیچی Spirally Wound Membrane
ممبران های الیاف توخالی Hollow Fiber Membrane
ممبران های تخت Flat Membrane
شیرین سازینمک زدایی Desalination
رسوب و کنترل رسوب در ممبران
کاربرد ممبرانهای سرامیکی در زمینه های مختلف صنعتی
دورنما و چشم انداز آینده ممبرا نها
تکنیک نوظهور تصفیه آب EXIR
فصل
مواد شیمیایی تصفیه آب
مواد شیمیایی آب سیستم های خنک کننده
مواد شیمیایی آب سیستم های مدار بسته
مواد شیمیایی آب بویلرها
تمیز کننده ممبران
عملکرد مواد شستشو کننده ممبران
مزایا
رزین حذف آهن Green sand
هیپو کلریت کلسیم CaClO
آهک هیدراته
آب ژاول
پلی کلراید آلومینیم
سیلیس
متابی سولفیت سدیم
کاربرد متابی سولفیت سدیم
بایوساید و مواد آنتی باکتریال
رزین های کاتیونی و آنیونی
ضدرسوب آنتی اسکالانت
مواد شیمیایی سیکل حرارتی و تبرید
فصل
فاضلاب
منشاء فاضلاب
ترکیبات فاضلاب
شاخصهای کیفیت فاضلاب
دفع فاضلاب
تصفیه فاضلاب
استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده
استفاده از فاضلاب تصفیه نشده در کشاورزی
خطرات بهداشتی آبیاری با آب آلوده
تصفیه فاضلاب شهری
روش های تصفیه فاضلاب
روشهای فیزیکی
روشهای شیمیایی
روشهای بیولوژیکی
روش لجن فعال متعارف
روش لجن فعال با هوادهی گسترده
روش بستر لجن رو به بالا بی هوازی
اصلاح لجن
جمع آوری و دفع لجن فاضلاب
گندزدایی فاضلاب با کلر
مراحل مختلف تاثیر کلر بر فاضلاب
روشهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب
تصفیه بی هوازی
انتخاب روش تصفیه
فرآیندها ی تصفیه فاضلاب
واحدهای تصفیه فاضلاب
آشغالگیری
مخزن متعادل ساز
مخزن هوادهی
مخزن ته نشینی
مخزن هاضم لجن
مخزن گند زدایی
هاضم لجن
تابلو برق
مصالح سازه ایی جهت ساخت تصفیه خانه
بتن مسلح
ویژگی های بتن مسلح
فولاد
ویژگیهای فولاد
بررسی روش های مختلف تصفیه فاضلاب
استخرهای تثبیت فاضلاب
استخرهای هوازی
استخرهای بی هوازی
استخرهای هوازی و بی هوازی اختیاری
عوامل مؤثر در راندمان استخرهای هوازی – بی هوازی
محاسن استخرهای تثبیت فاضلاب
فناوری نوین ذرات نانو در تصفیه آب و فاضلاب
معایب استفاده از سامانه آب شیرین کن ها
تقسیم بندی فیلتر ها
نانو فیلترها
تعریف فناوری نانو
بازار مصرف نانو فیلتراسیون
موارد کاربرد ذرات نانو در تصفیه و حذف آلاینده ها
غشاهای نانویی
کاربرد فناوری نانو در تصفیه آب
پساب های صنعتی
پساب های صنعتی و اثرات مضر آن بر محیط
هدف از تصفیه فاضلاب
مراحل تصفیه فاضلاب
انواع و خواص فاضلاب ها
Domestic wastewater فاضلاب های خانگی
تفاوت های فاضلاب صنعتی با خانگی
فاضلاب های سطحی آب های سطحی Storm water
آلودگی فاضلاب
روش های تعیین درجه ی آلودگی فاضلاب
آلودگی فاضلاب شهری در ایران
چربی گیرها
چربی گیر ثقلی Gravity Separators
CPI چربی گیر
API چربی گیر
DAF چربی گیر
شیرابه
مدیریت شیرابه درمحل دفن
سیستم جمع آوری شیرابه
اندیکس الکنو
روشهای مدیریت شیرابه
کنترل حرکت شیرابه
مشخصات خطرات سموم زیست محیطی
اثرات زیان بار بیولوژیکی فاضلاب بیمارستانی بر سیستم های فاضلاب شهری
دستورالعمل دفع بهداشتی فاضلاب بیمارستانی
انرژی خورشیدی و تولید سوخت از فاضلاب
تصفیه فاضلاب با استفاده از گیاهان
گیاهان
کاربرد انواع فیلتر در تصفیه فاضلاب صنایع فلزی
روغن های فلزکاری Metalworking fluid
روش های تصفیه بازیابی فاضلاب فلزکاری
فیلتراسیون
تانک متعادل سازی
امولسیون شکن/سانتریفیوژ
فیلترهای با بستر جاذب
اولترافیلتراسیون
سیستم اولترافیلتراسیون UF
کاربرد سیستم اولترافیلتراسیون
سیستم نانوفیلتراسیون NF
مزایای روش نانوفیلتراسیون
کاربردهای روش نانوفیلتراسیون
سیستم تزریق مواد شیمیایی
سیستم تصفیه آب با روش قوس الکتریکی
سیستم تصفیه فاضلاب و تولید بیوگاز
تاثیر فاضلاب بر افزایش گازهای گلخانه ای
بیماریهای ناشی از پسآب های شستو شوی خانگی
تصفیه پسآب های نساجی
محتویات فاضلاب نساجی
کاربرد بیوتکنولوژی زیست فناوری در صنعت نساجی
برخی از آنزیمهای مورد استفاده در صنعت نساجی
فرآیندهای تصفیه فاضلاب نساجی
عدسک آبی و تصفیه فاضلاب
آب خاکستری
مزایای استفاده از آب خاکستری
نکات حائز اهمیت در استفاده از آب خاکستری
گندزدایی آب با سیستم ازن ژنراتور
پیشرفته ترین سیستم تصفیه و گندزدایی آب در استخرهای شنا
مزایای استفاده از گاز ازن در استخرهای شنا
مزایای استفاده از گاز ازن برای گندزدایی
عملکرد ازن ژنراتور
نیترات در آب آشامیدنی و روش های حذف آن
عوارض ناشی از نیترات بر روی بدن انسان
میزان مجاز نیترات در آب آشامیدنی