جزوه کامل پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب|40238547

تصفیه آب و فاضلاب اهدف کلیتصفیهفاضلاب تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم پاک نگهداری محیط زیست بازیابی فاضلاب تولید کود طبیعی تولید انرژی انواع فاضلاب فاضلاب خجزوه کامل پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب|40238547|ohf275355|جزوه کامل پاورپوینت,پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب,جزوه کامل پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب

تصفیه آب و فاضلاب
اهدف کلیتصفیهفاضلاب
تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم
پاک نگهداری محیط زیست
بازیابی فاضلاب
تولید کود طبیعی
تولید انرژی

انواع فاضلاب
فاضلاب خانگی
فاضلاب صنعتی
پس آب ناشی از سیلابها
فاضلاب کشاورزی

فاضلاب خانگی
ناشی از دستگاههای بهداشتی همچون توالت ها، حمام، ماشین های لباس شویی و ظرف شویی، پساب آشپزخانه و شستشوی بخشهای مختلف خانه می باشد.

در شبکه جمع آوری فاضلاب شهری، فاضلاب مغازه ها، فروشگاهها،تعمیرگاهها، رستورانها و... نیز جمع آوری می شود.