پاورپوینت ارائه سیستم های یكپارچه وپیش ساخته نوین تصفیه فاضلاب در اجتماعات کوچک ومناطق روستایی|40250219

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش) قسمتی از متن پاورپوینت : تعداد اسلاید : 30 صفحه بسم الله الرحمن الرحیم 2 ارائه سیستم های یكپارچه وپیش ساخته نوین تصفیه فاضلاب پاورپوینت ارائه سیستم های یكپارچه وپیش ساخته نوین تصفیه فاضلاب در اجتماعات کوچک ومناطق روستایی|40250219|ohf275355|دانلود پاورپوینت ارائه سیستم های یكپارچه و پیش ساخته نوین تصفیه فاضلاب در اجتماعات کوچک و مناطق روستایی,بررسی ارائه سیستم های یكپارچه و پیش ساخته نوین تصفیه فاضلاب در اجتماعات کوچک و مناطق روستایی,پاورپوینت جامع و کامل ارائه سیستم های یكپارچه و پیش ساخته نوین تصفیه فاضلاب در اجتماعات کوچک و مناطق روستایی

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 30 صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم 2 ارائه سیستم های یكپارچه وپیش ساخته نوین تصفیه فاضلاب دراجتماعات كوچك ومناطق روستایی دانشگاه علوم پزشكی تهران دانشكده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی عنوان مقاله : ارائه دهنده : اصغر امیرخانی دانشجوی كارشناسی بهداشت محیط مشاور علمی : محمد فهیمی نیا اسفند ماه 1385 3 در ایران با توجه به
شرایط آب و هوایی
توپوگرافی و زمین شناسی حاكم در آنها
عدم وجود زمین كافی برای احداث تصفیه خانه فاضلاب
ویژگی های كمی و كیفی فاضلاب نظیر دبی كم و نوسانات بالای آن
ضرورت ویژه تصفیه فاضلاب روستاییان به دلیل ایجاد آلودگی در محیط زیست و منابع آبهای زیرزمینی و سطحی
و نیز تامین آب بهداشتی سالم و قابل شرب برای روستائیان
4 می طلبدكه با استفاده از سیستم های تصفیه ای كه نیاز به فضای كمتر دارند و فاضلاب را تاحد استانداردهای مد نظر تخلیه در محیط زیست تصفیه نمایند استفاد شود. 5 آمار روستاهای ایران جمعیت :
جمعیت روستایی های كشور حدود 5/21 میلیون نفر است كه 31% جمعیت كشور را تشكیل می دهد .

وضعیت آب و فاضلاب روستایی
جمعیت تحت پوشش شبكه آب 14.2 میلیون نفر است كه 23% جمعیت كشور را تشكیل میدهد.
جمعیت تحت پوشش شبكه فاضلاب 92000 نفر است كه 0.724% جمعیت كشور را تشكیل میدهد.


6 انواع سیستم های تصفیه فاضلاب در اجتماعات مدیریت غیر متمركز یا دفع در محل (on site)
مدیریت متمركز دور از محل(Out site )
7 تصفیه فاضلاب به صورت دفع در محل سپتیک تانک
ایمهاف تانک
صافی شنی
مخازن ذخیره
چاه جذبی
ترانشه های جاذب
سیستم پشته ای و بستر های تراوشی 8 تصفیه فاضلاب همراه با جمع آوری سپتیک تانک
ایمهاف تانک
فرآیندهای لجن فعال خصوصا به صورت پیش ساخته
برکه های تثبیت
نیزار (طبیعی ویا مصنوعی)
صافی شنی 9 روش های تصفیه فاضلاب:
فیزیكی
شیمیایی
و بیولوژیكی 10 تصفیه فیزیكی آشغالگیر
دانه گیر
صافی شنی
حوض های متعادل سازی و ته نشینی
11 تصفیه شیمیایی عمده ترین روشهای شیمیایی كه در تصفیه متداول فاضلاب به كار می روند شامل:
ترسیب شیمیایی
گند زدایی
خنثی سازی
جذب شیمیایی


این روشها معمولا توام با عملیات فیزیكی انجام می شود. 12 انواع تصفیه فاضلاب - طبیعی :
تصفیه فاضلاب به کمک زمین
تصفیه فاضلاب به کمک گیاهان آبزی شناور و غوطه ور
تصفیه فاضلاب به کمک نیزار طبیعی یا مصنوعی
13 - تصفیه مصنوعی فاضلاب 14 معرفی سیستم های یکپارچه نوین تصفیه فاضلاب در اجتماعات کوچک 15 دلایل مورد استفاده از این سیستم ها نیاز به زمین کم
شرایط آب و هوایی
توپوگرافی و زمین شناسی منطقه
عدم دسترسی یه زمین مناسب و در حد نیاز برای احداث تصفیه خانه
ضرورت ویژه تصفیه فاضلاب به دلیل ایجاد آلودگی و آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی
ویژگی های کمی و کیفی فاضلاب نظیر دبی کم و نوسانات بالای آن
16 معرفی متداول ترین سیستم های یکپارچه تصفیه فاضلاب سیستم لجن فعال با هوادهی ممتد
SBR یا راکتورهای منقطع مرحله ای
RBC یا تماس دهنده های چرخان بیولوژیکی
کانال اکسیداسیون
راکتورهای بی هوازی با رشد چسبیده و جریان رو به بالا
راکتور هوازی با رشد چسبیده
سیستم فیلتراسیون جریان رو به بالا با بستر لجن
فرایند ICEAS (Intermittent Cycle Extended Aeration System )یا فرایند SBR پیشرفته
سیستم های غشایی
تثبیت تماسی

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.