فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب|40262418

تاریخچه تصفیه فاضلاب • آثار جمع آوری فاضلاب به اوایل قرن نوزدهم میلادی بر می گردد.• آثار تصفیه اصولی فاضلاب به اوایل قرن بیستم میلادی بر می گردد.&bullفرایندهای تصفیه آب و فاضلاب|40262418|ohf275355|تصفیه آب و فاضلاب ,اهداف تصفیه فاضلاب,اجزای تشکیل دهنده فاضلاب ,منشا فاضلاب,اجزای مهم فاضلاب

تاریخچه تصفیه فاضلاب

• آثار جمع آوری فاضلاب به اوایل قرن نوزدهم میلادی بر می گردد.• آثار تصفیه اصولی فاضلاب به اوایل قرن بیستم میلادی بر می گردد.• پیدایش نظریات میکروبی کخ و پاستور در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی آغاز انقلابی در علم بهداشت عمومی بود. قبل از آن رابطه مابین آلودگی و بیماری فقط به صورت مبهم شناخته شده بود و از علم نوپای باکتری شناسی استفاده ای در تصفیه فاضلاب نشده بود.

تاریخچه تصفیه فاضلاب در ایران

شواهد حاکی از وجود شبکه جمع آوری فاضلاب در تخت جمشید می باشد.

سیستم گرمایش حمام معروف شیخ بهایی از گاز متان آزادشده حاصل از تصفیه فاضلاب به روش بیهوازی بوده است.

اهداف تصفیه فاضلاب

• بهداشت همگانی: فاضلاب دارای مواد ومیکروارگانیزم هایی است که برای سلامت

بشرمی تواند بسیار مضر باشد، و از طریق ورود به منابع آبی یا محیط زیست باعث

گسترش آلودگی گردد.

• نظم محیط زیست: در اثر بارندگی یا بارش برف، آبهای سطحی به دلیل نفوذپذیری

کم سطح خیابان ها می تواند طغیان نموده و نظم زندگی شهری را به هم بزند، لذا

جمع آوری آب های سطحی توسط یک سیستم جمع آوری آبهای سطحی بسیار ضروری

است.

• کاربرد مجدد پساب تصفیه شده: منابع آب شیرین بسیار محدود است، پساب تصفیه شده

منبع بسیار مناسبی برای مصارف آبیاری وکشاورزی، غیر بهداشتی نظیر شست وشو (اتوموبیل،

خیابان حیاط منازل ...) می تواند باشد.

اجزای تشکیل دهنده فاضلاب

اجزای تشکیل دهنده فاضلاب هر جامعه تابعی است از نوع سیستم جمع آوری که ممکن

است به صورت زیر باشد:

• فاضلاب خانگی (بهداشتی) : فاضلاب واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، مراکز کوچک

صنعتی و تاسیساتی مشابه می باشند.

• فاضلاب صنعتی : فاضلابی است که در آن فضولات صنعتی بیشتر است.• نشتاب ورودی یا نفوذی: آب وارد شده به شبکه جمع آوری فاضلاب:

- از طریق ورود از دریچه های منهول ها و یا از طریق ارتباطات زهکش های

آبهای سطحی نظیر ناودان پشت بام ها (نشتاب ورودی)

- از طریق نفوذ به لوله های شبکه جمع آوری فاضلاب دارای شکستگی یا از

طریق دیواره های متخلخل

• آب های سطحی : جریان های سطحی که از بارش باران یا ذوب برف حاصل می شود

اجزای تشکیل دهنده فاضلاب

انواع شبکه جمع آوری فاضلاب

• شبکه فاضلاب بهداشتی• شبکه آبهای سطحی• شبکه مختلط

در صورت استفاده از شبکه مختلط، فاضلاب جاری در شبکه علاوه بر فاضلاب خانگی،

صنعتی و نشتاب (ورودی/نفوذی) شامل آب ناشی از بارندگی یا ذوب برف نیز خواهد بود.

• در هر حالت کیفیت فاضلاب بستگی به شرایط محلی و فصلی متغیر خواهد بود.و در ادامهمباحث زیر بررسی میشوند:

منشاء فاضلاب

انواع آلودگی های موجود در فاضلاب

اجزای مهم فاضلاب

فرآیندهای مختلف تصفیه فاضلاب

تصفیه مکانیکی یا تصفیه فیزیکی

آشغال گیری

دانه گیری

حوض ته نشینی اولیه

تصفیه زیستی یا تصفیه بیولوژیکی

انواع روش های لجن فعال

ته نشینی ثانویه

گندزدایی

تکنولوژی های غشایی

مصارف مجدد فاضلاب در کشاورزی

فایل پاورپوینت 117 اسلاید