معماری دوره رنسانس- معماری ایران به موازات دوره رنسانس|40274951

فایل دانلودی حاوی یک فایل زیپ حاوی دو فایل پاورپوینت مجزا میباشد. فهرست مطالب فایل (معماری دوره رنسانس در 9 اسلاید) مقدمه معماری آغازین معماری میانه معماری پیشرمعماری دوره رنسانس- معماری ایران به موازات دوره رنسانس|40274951|ohf275355|رنسانس,معماری رنسانس,معماری آغازین ,معماری میانه,معماری پیشرفته ,معماران معروف رنسانس و آثارشان,معماری ایلخانی,معماران دوره ایلخانی,مسجد گوهرشاد

فایل دانلودی حاوی یک فایل زیپ حاوی دو فایل پاورپوینت مجزا میباشد.
فهرست مطالب فایل (معماری دوره رنسانس در 9 اسلاید)
مقدمه
معماری آغازین
معماری میانه
معماری پیشرفته
معماران معروف رنسانس و آثارشان
منابع

فهرست مطالب فایل (معماری ایران به موازات دوره رنسانس در 7 اسلاید)معماری ایلخانیمسجد گوهرشاد